Java Developer

Máš pokročilé skúsenosti s Javou a hľadáš novú príležitosť? Do tímu hľadáme nového kolegu - Medior/Senior Java Developera.

Full-Stack Developer

Do zabehnutého medzinárodného tímu hľadáme posilu na pozíciu Senior Full-Stack Developer.

IT Analytik

Rád komunikuješ a máš pracovné skúsenosti s IT analýzou? Do tímu hľadáme Medior IT Analytika na projekt v oblasti štátnej správy. 

.NET Developer

Láka Ťa zmena a .NET Ti nie je cudzí? Do tímu hľadáme Medior .NET Developera na projekt v štátnej správe.

Angular Developer

Máš viacročné skúsenosti s Angularom a cítiš, že je čas sa posunúť ďalej? Do tímu hľadáme Medior Angular Developera na projekt v štátnej správe.

Sales Manager

Máš obchodného ducha a rád komunikuješ s inými ľuďmi? Do nášho tímu hľadáme Sales Managera.

Software Tester

Baví Ťa testovanie a chceš získať novú skúsenosť? Hľadáme Software Testerov na viaceré alokácie.

React Developer

Je Tvojou záľubou React a rád komunikuješ v angličtine? Do nášho tímu hľadáme posilu na pozíciu React Developer.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Kodiva s. r. o. uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.kodiva.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.